Najdi servis
Další události najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další články o spotřebičích najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další rady jak na to najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
 Další slovíčka najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka


Zpráva o udržitelnosti skupiny Fagor pro rok 2010

Udržitelný rozvoj a model řízení založený na lidech jsou základy, na kterých Fagor staví svou podnikatelskou činnost

Během 54 let své historie se Skupina Fagor soustředila na vytvoření udržitelné společnosti lidí a pro lidi a rozvíjela etické a ohleduplné podnikatelské chování, které mělo hledat a vyvářet dlouhodobé i krátkodobé společenské a ekonomické hodnoty se vztahem k životnímu prostředí a přispívat tak k pohodlí a pokroku neustále se vyvíjející společnosti.

Pohoda v kuchyni Fagor

Skupina Fagor v současnosti využívá vlastní model řízení založený na principech solidárnosti a demokracie, kdy se pracovníci aktivně účastní na řízení a rozvoji společnosti i Skupiny Fagor. V tomto smyslu se filozofie řízení zakládá na hodnotách či vzorech chování, které znamenají zaměření společné pro všechny pracovníky: závazek, účast, spolupráce, inovace, společenská odpovědnost a orientace na zákazníka.
Pro tento model řízení je klíčová stoprocentní informovanost. Účast zaměstnanců na řízení probíhá prostřednictvím fór, kde se projednávají rozhodnutí, strategie, cíle atd.
Skupina Fagor také sází na kreativitu a inovace orientované na zavádění nových výrobků a služeb, které přispějí ke zvýšení pohodlí zákazníků, či na vývoj technických řešení, která umožní účinnější provoz, jenž bude zároveň ohleduplnější k životnímu prostředí. Proto jsou inovace zaměřeny na udržitelný rozvoj, což odpovídá snižování negativních vlivů na životní prostředí způsobených vlastní činností společnosti a jejích výrobků.
Společnost také uzpůsobuje design svých produktů prostřednictvím Ecodesignu, kdy již při prvním nápadu je myšleno na životní prostředí. Tímto způsobem je optimalizován ekologický provoz výrobku během celé jeho životnosti. Ecodesign je proto jedním z nejdůležitějších faktorů, stejně jako ergonomie, bezpečnost a kvalita.
Skupina Fagor je také průkopníkem v oblasti řízené likvidace odpadů – založila tzv. ECOLEC, organizaci, jejíž hlavním cílem je účinným způsobem organizovat shromažďování, zacházení a odstraňování odpadu. Navíc společnost provozuje řadu aktivit podporujících snižování emisí oxidu uhličitého (například vstup do inciativy Stop CO2 Euskadi).
V oblasti udržitelnosti Skupina Fagor nadále aktivně spolupracuje na strategii CECED (Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů) v souladu s kodexem chování, který je založen na ohledu k životnímu prostředí, společenské odpovědnosti každé společnosti či optimalizaci pracovních podmínek; předává jeho principy svým dodavatelům na mezinárodní úrovni a podporuje vhodné činnosti a podnikovou zodpovědnost na všech výrobních základnách a pobočkách.
Myčka Fagor Skupina Fagor tak stanovila a definovala politiku řízení pro životní prostředí, jejíž základní principy jsou aplikovatelné na veškerou činnost společnosti.
V oblasti společenské odpovědnosti Skupina Fagor podporovala vhodnou činnost a podnikovou odpovědnost. V tomto smyslu je závazek sociálního zlepšení okolí klíčový pro společnost. Má k dispozici příspěvkový fond pro vzdělání a podporu spolupráce a další cíle veřejného zájmu, na který příspívá 10% svého ročního zisku, aby podpořila činnosti společensko-kulturního charakteru.
Podle prezidenta Skupiny Fagor, Fernanda Gómeze Aceda, „inovace a kvalita, stejně jako závazky vůči společnosti jsou přítomny v naší každodenní činnosti, což nám umožňuje rozvíjet udržitelnost ve všech ohledech: společnost, životní prostředí i ekonomie.”

Zpráva o udržitelnosti se nachází na adrese www.fagor.com.

Skupina Fagor získala řadu ocenění, které dokazují kvalitní řízení i kvalitní produkty.

Mezi jinými:
  • Ocenění Felipe Award za vynikající úspěchy na zahraničních trzích
Divize vestavných spotřebičů - vaření:
  • Ocenění „Gold Q – Zlaté Q za systém řízení kvality“
  • Prestižní mezinárodní ocenění „Finalist European Quality Award (EFQM)“
Divize malých spotřebičů:
  • Ocenění „Silver Q – Stříbrné Q za systém řízení kvality“
Divize praček:
  • Ocenění „Silver Q – Stříbrné Q za systém řízení kvality“
FAGOR ELEKTRO s.r.o. je pobočkou španělské nadnárodní skupiny Fagor, vyvážející svoje výrobky do 130 zemí celého světa. Její tým tvoří více jak 8 400 zaměstnanců v 18 zemích a disponuje 14 výrobními závody na třech kontinentech. Fagor je celosvětovým lídrem v oblasti vestavných indukčních desek, vrchem plněných praček a předním výrobcem vestavných spotřebičů.  Postavení lídra si udržuje ve Španělsku, Francii a také na ostatních trzích výrazně expanduje. Řadí se mezi pět největších výrobců domácích spotřebičů v Evropě. V roce 2009 jeho fakturace činila 1,4 miliardy EUR a celková roční produkce představuje více jak 8 milionů výrobků.Tisková zpráva společnosti Fagor


foto: FagorPřepne na další téma
Seřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků
Seřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků

Poslední aktualizace 19.04.2016 00:00

Založení stránek
20.7.2005Staňte se fanoušky, dovíte se o nových článcích v předstihu.