Najdi servis
Další události najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další články o spotřebičích najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další rady jak na to najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
 Další slovíčka najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka


Energetická třída chlazení

chladnička Electrolux Za jeden z nejdůležitějích ukazatelů, podle kterých dnes posuzujeme vlastnosti chladniček a mrazniček pro domácnost je energetická třída. Už asi všichni víte, že zařazení do energetických tříd A až G značí energetickou výhodnost spotřebiče a to bez ohledu na jeho velikost, výkon i provedení. U chladících zařízení je navíc přidána energetická třída A+ a A++, které evropská komise zavedla v roce 2003 pro další rozlišení energetické výhodnosti u vyspělých přístrojů.
Energetická třída je údaj, který musí být vyznačen na energetickém štítku. Ten najdete u praček (energetická třída pračky), sušiček, myček nádobí (energetická třída myčky), chladících zařízení, elektrických trub, bojlerů, klimatizací a zdrojů světla.

Vlastní výpočet je však oproti energetickým třídám myčky a pračky složitější, zejména proto, že musí zohledňovat vlastnosti rozmanitých přístrojů - chladniček, kombinovaných chladniček i mrazniček.
Pokud chcete vědět, která kritéria se při určování energetických tříd chladniček zvažují, pokusím se výpočet okomentovat.

Energetické třídy A+, A++

Energetické třídy A+ a A++ se určují podle složitějšího vzorce a přísnějších kritérií. Pokud nevyhoví těmto kritériím, jsou zařazeny do energetických tříd A až G podle dalších výpočtů.

Energetická třída je určuje na základě hodnoty indexu energetické účinnosti α(Iα), který se vypočítá podle vzorce:

Iα= AC / SCα x 100

kde
- AC je roční spotřeba elektrické energie chladničky, která se vypočte: denní spotřeba x 365
- SCα je normalizovaná roční spotřeba chladničky, která se počítá podle vzorce:

vzorec

Do tohoto vzorce vstupuje řada konstant, které jsou vyčítány z tabulek.

Hodnoty Mα a Nα jsou závislé na tom, jaký typ chladícího přístroje je posuzován - chladnička, mraznička, kolik hvězdiček má mrazící prostor, u mrazniček jsou jiné hodnoty pro pultové a pro skříňové provedení.

Hodnota FF je odlišná pro prostory bez mrazení, CC je závislá na
klimatické třídě, BI pak odlišuje spotřebiče vestavné o šířce nižší než 58 cm a CH odlišuje spotřebiče se zchlazovacím prostorem menším než 15 litrů.

Vc označuje užitný prostor v litrech a Tc je pracovní teplota prostoru ve °C.

Energetické třídy A až G

I zde se energetická třída určuje na základě hodnoty indexu energetické účinnosti, který se vypočítá podílem roční spotřeby elektrické energie k normalizované spotřebě elektrické energie.

Normalizovaná spotřeba energie se spočítá podle vzorce:

M x upravený čistý objem x N

Upravený čistý objem je určen vzorcem:

čistý objem chladícího prostoru + Ω x čistý objem prostoru pro mražené potraviny.

Hodnoty M, N, Ω jsou závislé na na tom, jaký typ chladícího zařízení je posuzován - chladnička, mraznička, kolik hvězdiček má mrazící prostor, u mrazniček jsou jiné hodnoty pro pultové a pro skříňové provedení. Také tyto hodnoty je třeba vyčíst z tabulek.

Pro vícedveřové přístroje se ale počítá upravený čistý objem podle tohoto vzorce:

vzorec

kde Tc je teplota každého prostoru ve °C, Vc je čistý objem prostoru v litrech a Fc konstanta 1,2 u prostoru bez mrazení a 1 pro ostatní. U vícedveřových přístrojů jsou také odlišné hodnoty M a N.

Stanovování energetických tříd se řídí směrnicí Evropské komise 2003/66/EC a v ČR vyhláškou 442/2004 Sb, kterou je nahrazena původní vyhláška 215/2001 Sb.
Články s podobnou tématikou:Přepne na další téma
Seřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků
Seřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků

Poslední aktualizace 19.04.2016 00:00

Založení stránek
20.7.2005Staňte se fanoušky, dovíte se o nových článcích v předstihu.