Najdi servis
Další události najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další články o spotřebičích najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další rady jak na to najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
 Další slovíčka najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka


Trendy

Účinným nástrojem k odstraňování nečistot je pára, proto je v některých myčkách využívána jako pomocný nástroj pro mytí nádobí. To zvyšuje účinnost mytí, uvolňuje zaschlé zbytky jídla a odstraňuje bakterie. Umožňuje jemnější mytí, což je vhodné také pro citlivé nádobí.
Účinnějšího mytí lze dosáhnout větším počtem ostřikovacích trysek. Ostřikovací ramena najdeme vždy na dně někdy i stropě myčky. Další rameno bývá zabudováno mezi koši s tím, že je technicky vyřešen přívod vody při polohování koše, které by mělo jít lehce i po jeho naplnění. S tím souvisí i nové přihrádky na příbory, případně dlouhé nádobí, které dělají zbytečným košík na příbory a uvolňují místo pro více nádobí ve spodním koši. Najít můžete také horní přihrádku dělenou a oddělitelnou. Při menším množství příborů lze v horním koši mýt například vysoké sklo.
Dalším vylepšením je dvojité ostřikovací rameno, u kterého se na jeho konci nachází další otočné rameno s tryskami. Tím je zajištěno, že voda přichází k nádobí z většího rozsahu úhlů a mytí je účinnější. Pro velmi špinavé nádobí najdete u některých myček na zadní stěně sadu trysek, které zvýšeným tlakem myjí i připálené hrnce a pečící plechy.
Perličkou je možnost využívat jen horní nebo spodní koš a tedy jen poloviční naplnění, či dokonce v každém z košů spustit jiný program. Zatímco ve spodním koši budete mýt intenzivně hrnce, v horním můžete jemně oplachovat křehké skleničky.
Také u myček je trend zvětšování vnitřního prostoru a to buď z důvodu možnosti mytí více kusů nádobí, nebo pro větší variabilitu a možnost mýt sice stejný počet sad, ale větší kusy nádobí, například talíře o průměru až 34 cm. S tím souvisí i uspořádání košů. Sklopné trny pro umisťování talířů mohou dát prostor většímu nádobí. Výhodou je měkká úprava jejich konečků, která umožňuje jemnější držení křehkých kusů nádobí.
Užitečnou vychytávkou je automatické rozpoznání tvrdosti vody, pomocí speciálního senzoru, které odbourává nejen nutné úvodní nastavení, ale sleduje tvrdost vody průběžně.
Myček s možností využití přívodu teplé vody se objevuje více díky vyššímu rozšíření solárního ohřevu v moderních domech. Moderní myčka napuštění teplé vody rozpozná a upraví program tak, aby se nadměrně nezkrátil a nádobí bylo perfektně umyté. Maximální teplota vody bývá udávána 50 až 60°C, což je třeba zajistit ještě před přivedením vody do myčky.

Bezpečnostní přívodní ventil
Bezpečnostní přívodní ventil

Bezpečnost

Nemusíte se obávat, mám na mysli bezpečnost proti vyplavení při poruše myčky. Většina myček rozpozná únik vody a kromě přerušení programu a uzavření přívodního ventilu také odčerpá vodu z mycího prostoru. Unik bývá zjišťován pomocí speciální nádoby s plovákem pod myčkou a speciálním ventilem může být jištěna i přívodní hadice. Bezpečnostní systémy najdete pod AquaStop a AquaSafe, Aqua Lock, Overflow, AquaControl, ...

Hlučnost

Trend obytných kuchyni si vynucuje snižování hlučnosti kuchyňských spotřebičů. To bývá realizováno novým typem motorů, protihlukovou izolací skříně myčky a dalších částí. Specialitou jsou také tiché noční programy, se kterými se dostává až na 37 dB, až tedy pod hranici tlumeného hovoru, u kterého je uváděna hodnota 40 dB. Upraven je cyklus mytí, který jinak pracuje s čerpadlem, případně dokonce napouštění vody. Zařazeny mohou být delší pauzy mezi kroky, které dají větší prostor pro činnost enzymům obsaženým v mycích prostředcích, avšak prodlouží čas mytí. Při nočním mytí však jistě nespěcháme.

Vestavné přístroje

Moderní kuchyně si zakládají na designu, proto se těžiště výroby myček přesouvá do oblasti vestavných provedení.
Z hlediska zabudování můžeme využít myčku s viditelným ovládacím panelem, kdy je na přední stěně pod panelem připevněn krycí panel z materiálu kuchyňské linky a tak je sjednocen design myčky s kuchyňskou linkou. Ovládání myčky je stejné jako u volně stojících přístrojů.
Druhým provedením je plně integrovaná myčka, kterou zcela zakrývá panel s designem kuchyňské linky a proto na první pohled myčku v lince neodhalíme. Ovládací panel těchto přístrojů je skryt ve hraně dvířek. Obsahuje všechny potřebné ovládací prvky včetně displeje. V průběhu mytí myčka komunikuje pomocí signalizace promítané na podlahu, kam může promítat tečku při ukončení mycího cyklu, nebo dokonce číslice s odpočtem času do konce mytí. Jednodušší přístroje signalizují ukončená mytí zvukově.
Provedení podstavné myčky s demontovatelným vrchním panelem, využijete pro zasunutí volně stojící myčky pod desku kuchyňské linky.

Princip mytí v myčce nádobí

V myčkách myjeme nádobí (stejně jako ve dřezu) pomocí teploty vody, saponátu a mechanického působení. Zatímco při ručním mytí je nejintenzivnější mechanické působení, saponátu se snažíme dávat přiměřenou dávku v obou případech, teplotu vody při ručním mytí máme jen omezenou. Málokdo bude umývat nádobí 50°C teplou vodou, zatímco v myčce myjeme až 75°C.
Dvojité ostřikovací rameno zvyšuje účinnost mytí na krajích koše.
Dvojité ostřikovací rameno zvyšuje účinnost mytí na krajích koše.
Nečistoty jsou vymývány tlakem vody, který vzniká v oběhovém čerpadle a je pomocí vedení rozváděn k jednotlivým mycím ramenům. Ramena rozstřikují vodu pomocí trysek směrem na nádobí a současně se otáčejí kolem své osy. Tlak vody dopadající na nádobí je jediným mechanickým působením při strojovém mytí, proto hraje velkou roli také čas jeho působení ve spojení s působením teploty a saponátu. Tyto vlivy se mohou částečně nahrazovat. Podobného výsledku mytí můžeme dosáhnout s nižší teplotou vody při prodloužení času mytí, což je jeden z principů úsporných nebo ekologických programů, které akcentují působení enzymů z mycích prostředků.

Po mytí probíhá oplach ve studené vodě, který odplaví saponát a nečistoty, po něm další oplach v teplé vodě, který navíc nahřeje nádobí a pomocí leštidla zajistí, že na něm nezůstanou kapky vody. Po vypuštění vody z posledního oplachu se zbytky vody z nádobí odpaří buď přirozeně, nebo za pomocí některého ze systému aktivního sušení s přívodem vzduchu a kondenzací na chladných stěnách myčky.

Bez chemie to nejde

Často se setkávám s otázkami na použití chemických přípravků v myčkách, proto se pokusím objasnit jejich používání.

Nejdůležitější pro myčku samotnou je sůl, kterou myčka potřebuje pro obnovu dekalcifikátoru, tedy odvápňovače. Ten je namontován na vstupu vody do myčky a odvápňuje všechnu vodu, která do myčky přiteče. Proto musí být sůl vždy doplněna, jinak hrozí zničení dekalcifikátoru. Výrobci tablet sice občas tvrdí, že tablety nahrazují i sůl, což ale znamená, že umí změkčit vodu, ale rozhodně nemohou zajistit obnovu dekalcifikátoru. Nejen, že obnovu dekalcifikátoru nezvládnou z hlediska svého chemického složení, ale jednoduše i proto, že se saponát do dekalcifikátoru nemá kudy dostat.
Dnes se používá speciální sůl do myček, která je speciálně hrubozrnná, aby se mohla dobře postupně rozpouštět. Při použití soli s menším zrnem by se mohlo stát, že by uvnitř zásobníku vznikl solný kámen, který se těžko rozpouští. Voda napouštěná přes zásobník by tak mohla být paradoxně pro obnovu dekalcifikátoru málo slaná.

Nezapoměňte na doplňování soli.
Nezapoměňte na doplňování soli. Je velmi důležité i pokud používáte tablety.
Nastavení tvrdosti vody je nutné právě pro správnou obnovu dekalcifikátoru. Proto si zjistěte u vodárny nebo měřením, jak tvrdou vodu máte a podle toho myčku nastavte.

Leštidlo zabraňuje vzniku kapek na nádobí. Funguje jako smáčedlo - narušuje povrchové napětí vody, která po nádobí steče. Důležité je správné dávkování. Při malé dávce zůstávají na nádobí kapky (i zaschlé) a při přehnaném dávkování se zejména na skle objeví šedavý, namodralý závoj. Při využití tablet cokoli v jednom leštidlo používat nemusíte, protože je v tabletách obsaženo. V počátcích prodeje myček, kdy nebylo dostatek speciálních prostředků, doporučovali výrobci jako možnou náhradu leštidla ocet.

Prášek na mytí je potřeba vyzkoušet a využívat ten, který vám nejlépe vyhovuje. Předtím než začnete posuzovat prášek, doporučuji správně nastavit tvrdost vody i dávkování leštidla a sůl i leštidlo doplnit. Při výběru vhodného prášku přihlédněte k teplotě nejčastěji používaného programu. Prášky s větším obsahem enzymů jsou vhodné pro nižší teploty.

Tablety vše v jednom jsou častým námětem rozporuplných debat. Důležité je mít na paměti, že podmínkou pro správné fungování tablet je přesný průběh teplot a cyklů v myčce, pro který jsou tablety určeny. Pokud použijeme tablety pro krátký cyklus s nízkou teplotou, tablety se správně nerozpustí a umytí nebude dokonalé. Je-li mycí teplota příliš vysoká, rozpustí se předčasně leštící složka a nádobí není správně vyleštěno. Při použití tablet pro cyklus s předmytím, je nutné vložit tabletu do násypky a přidat prášek. Prášek zajistí předmytí a tableta se uvolní až v hlavním mycím cyklu. Chybou by bylo vkládat tabletu do držáku přístupného vodě již od začátku mytí, protože by se mycí prostředek z tablety vyloučil již při předmytí a mytí by probíhalo bez mycího prostředku.
Tablety nahrazují mycí prostředek i leštidlo, avšak přes hlasité proklamace svých výrobců sůl nahradit nemohou.

Ani zde neplatí, že čím dražší tím lepší. Šetření je na místě u soli a leštidla, prášek a tablety je třeba vyzkoušet v podmínkách domácnosti.

Na čem se nevyplatí přehnaně šetřit je prostředek na čištění myčky. Ten však potřebujete jen několikrát do roka.

Rozbor nákladů na chemii a energii

Ruční mytí 1 l prostředku – 40 kč – 100 dávek – 0,4 kč / dávku
energie asi 2 kWh – 9 kč/ dávku
celkem 9,40 kč


Strojové mytí
prášek – 200 kč – 2,5 kg – 20 g/ dávku – 125 dávek – 2,0 kč/ dávku
leštidlo – 90 kč – 750 ml – 3 ml/dávku – 250 dávek – 0,36 kč/ dávku
sůl – 65 kč – 1,5 kg – 900 mytí – 0,8 kč/dávku

tablety – 160 – 28 ks – 5,70 / dávku
energie – asi 1 kWh – 4,50 kč/ dávku
celkem tablety – 11,00 kč
celkem prášek – 7,66 Kč

ručníbalení (ml,g,kWh)Cena/balspotřebaPočet mytíCena mytí
prostředek1000g40 Kč101000,40 Kč
energie1 kWh4,50 Kč20,59 Kč
     9,40 Kč
strojové prášek     
prášek2500 g200 Kč201251,6 Kč
leštidlo750 ml90 Kč32500,36 Kč
sůl1500 g65 Kč16,67900,72 Kč
energie1 kWh4,50 Kč114,5 Kč
     7,18 Kč
strojové tablety     
tablety28 ks160 Kč1285,17 Kč
energie1 kWh4,50 Kč114,5 Kč
     10,21 Kč

Funkce dekalcifikátoru

Zřejmě nejvíce nejasností panuje i mezi prodejci ve smyslu a fungování dekalcifikátoru (odvápňovače). Ten je montován na vstup vody, která přes něj všechna protéká. Jeho náplní jsou "pryskyřicové" kuličky, které zachycují vápenaté a jiné sloučeniny, které tvoří tvrdou vodu a následně vodní kámen. Tyto sloučeniny zhoršují funkci mycího prostředku a mohou tvořit bílý povlak na nádobí. Zřetelné jsou při absenci leštidla, kdy na skle vznikají světlé skvrny po kapkách vody.

Chemická náplň dekalcifikátoru potřebuje zbavit zachycených látek (obnovit), což se podvádí ve speciálním kroku mytí napuštěním solného roztoku ze zásobníku soli do prostoru chemické náplně. Zde solný roztok několik minut zůstává a poté se vypláchne do odpadu. Při delší době provozu dekalcifikátoru bez obnovy dojde k jeho nevratnému zničení. "Pryskyřicové" kuličky ztratí schopnost regenerace a tím zachycování vápenatých sloučenin. Proto je tak důležité, aby byl zásobník na solný roztok vždy dostatečně plný.Magazín Inspirace Euronics - 5 / 2011
Pro časopis Inspirace EURONICS č.5 / 2011
Miloš Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: AEG - Electrolux, Bosch, Fagor, Mora, Siemens, WhirlpoolPředchozí stránka

Články s podobnou tématikou:Přepne na další téma
Seřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků
Seřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků

Poslední aktualizace 19.04.2016 00:00

Založení stránek
20.7.2005Staňte se fanoušky, dovíte se o nových článcích v předstihu.