Najdi servis
Další události najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další články o spotřebičích najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další rady jak na to najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
 Další slovíčka najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka


Neničte si ruce mytím nádobí

Nejenže nás mytí nádobí ochuzuje o čas pro příjemnější činnosti, ještě některé prostředky pro ruční mytí odmašťují a ničí pokožku. To je jedním z důvodů stále vyšší oblíbenosti myček nádobí, i když zdaleka ne jediným.
Myčka Fagor
Vestavná plně integrovaná myčka vestavěná v úrovni trupu.
Možná však bude pro řadu z nás stejně podstatný jako důvody ekonomické, které mluví o úsporách energií, vody a finanční návratnosti takové investice. I když si již řada domácností na myčku nádobí zvykla, stále se objevují dotazy a názory, které se snaží její užitečnost vyvrátit. Proto se kromě obecných rad pro nákup zastavíme u technických i ekonomických aspektů mytí v myčkách a povíme si něco také o funkcích a novinkách v mytí.

Zopakujme si nejprve důvody proč si pořídit myčku nádobí. Úspora času a přínos k pohodlí je zřejmý, avšak ekonomické úspory jsou také podstatné.
Pokusím se o velmi hrubý odhad situace. Když budeme zvažovat, že rodina myje nádobí ve dřezu, kde je spotřeba vody asi 40 litrů na jedno mytí, mytí pod tekoucí vodou pak asi 70 litrů. V myčce umyjete najednou zhruba 3x více nádobí, při spotřebě 7 až 12 litrů vody.
Předpokládám, že mytí ve dřezu vyžaduje vodu asi 40°C teplou (celých 40 litrů) a zaplatíme za teplou vodu, zatímco u myčky platíme za spotřebovanou energii (asi 1,1 kWh/1 mytí). Našel jsem průměrnou cenu (vodné + stočné) teplé vody 180 Kč, studené 60 Kč a energie 4,50 Kč/kWh. Pak počítám s mícháním teplá - studená do dřezu v poměru 1:1 tedy spotřeba teplé vody 14,5 m3, což dělá 2.610 Kč + 14,5 m3 studené, tedy 870 Kč, dohromady 3.480 Kč. U myčky to bude 1.210 Kč za energii + 100 Kč za vodu. Úspora tedy bude 2.170 Kč ročně, tedy myčka s cenou 15.000 Kč se při dnešních cenách zaplatí za asi 7 let. Pokud bychom zvažovali mytí pod tekoucí vodou, pak by se myčka zaplatila asi za 4 roky.

Co zvážit před nákupem

Nejprve byste si měli ujasnit, kam myčku umístíte a kolik prostoru pro ni máte. Ve stejné chvíli je nutné zvolit, zda myčku zabudujete do kuchyňské linky, přičemž lze vybrat typ s viditelným ovládacím panelem nebo plně integrovaný, či myčku volně stojící. Základní modely ve všech provedeních mají šířku 60 nebo 45 cm. Kompaktní modely s výškou do 60 cm jsou určeny spíše pro malé domácnosti nebo kanceláře. V poslední době se stává trendem zabudování spotřebičů do výšky trupu a tomu se nevyhnuly ani vestavné myčky. Pochopitelně lze takto zabudovat jakoukoli myčku, pokud se při montáži přizpůsobí vedení odpadu. Myčka by měla mít stejně jako pračka samostatný přívod energie a výhodou je i samostatný odpad.
Na otázku jak „velkou“ myčku zakoupit si odpovíte po úvaze, kolik nádobí ušpiníte. Je vhodné pořídit myčku takové velikosti, abyste ji nemuseli zapínat častěji než 1x za den až dva. Jistěže větší myčka umyje najednou více nádobí, ale i zde jsou rozdíly. Myčky klasických rozměrů (švh 60x85x60 cm) umývají 12 až 15 sad nádobí. Sadou nádobí se zde myslí po jednom kusu: talíř hluboký, talíř mělký, dezertní talířek, šálek, podšálek, nůž, vidlička, lžíce, lžička a dezertní vidlička.

Myčka Gorenje
Výhodnější je skládat nádobí tak, aby stejné kusy byly vedle sebe.
Dalším parametrem pro výběr bude zařazení do tříd. Energetická třída vypovídá o spotřebě energie, avšak předpis EU, který ji stanovuje je již dnes zastaralý. Uveřejňování energetických tříd donutilo výrobce ke snižování spotřeby výrobků a tak je dnes již převážná většina myček zařazena ve třídě A. Aby se dalo rozlišovat za tuto hranici, zavedli výrobci i sem značení A, A+, A++, nebo A-10%, A-20% atd. Toto značení však zatím vyplývá jen ze snahy výrobců o odlišení, takže není zcela jednotné.
Třídy účinnosti mytí a sušení jsou na tom obdobně, jen zcela nepatrná část myček suší ve třídě B a mytí je již také v drtivě většině ve třídě A. V důsledku toho vydala EU letos v květnu novou směrnici o označování spotřebičů, které v energetické třídě zavádí značení A+, A++ a A+++. Povinnost akceptovat tuto směrnici mají členské země do června 2011.

Se spotřebou souvisí také způsob řízení myček, který je již dnes téměř bez výjimky elektronický, což umožňuje využít snímačů teplot, znečištění mycí lázně, hladiny a naměřených časů a řídit mytí tak, aby se přizpůsobila činnost myčky výsledkům měření a dosáhlo se tak co nejnižší spotřeby vody a energie při zachování dobrých výsledků mytí.
Spotřeba vody je důležitá z hlediska ekologie, protože využíváme k technickým účelům příliš mnoho pitné vody. Navíc s nižší hladinou vody souvisí i nižší spotřeba energie, protože čím méně vody ohříváme, tím méně energie spotřebujeme.

Jistě důležitým parametrem je uživatelský komfort a vybavení programy, které umožní zvolit správný program pro každý druh i znečištění nádobí. Vždy je myčka vybavena programy pro intenzivní mytí při 70°C, jemné mytí při 40°C, předmytí, často Eco program, který pracuje delší čas, avšak s minimální spotřebou a automatickým programem, při kterém řídí mytí elektronika na základě signálů z čidel. Zvolit lze také dodatkové funkce jako zpožděný start, poloviční náplň nebo mytí v jednom koši, Vario speed pro zkrácení času mytí a další.
Z výbavy jsou nejdůležitější koše pro uložení nádobí, které by měly být polohovatelné, aby se dala změnit výška prostoru dole a nahoře podle potřeby, a to i v případě, že máte koš již plný nádobí. Nejnovější myčky často využívají i třetího koše umístěného pod horní stěnou mycího prostoru pro drobné nádobí jako jsou příbory, vařečky, naběračky nebo malé šálečky.
U košů oceníte variabilní držáky nádobí, které sklopíte pro uložení hrnců a jiného velkého nádobí.

Zapomenout nesmíme ani na bezpečnost proti úniku vody, což se sice stává jen výjimečně, ale zato by mohly vzniknout vysoké škody. Proto jsou myčky vybaveny systémy, které zabrání úniku vody přívodní hadicí a poznají unik vody pod myčku. Reakcí je zastavení přívodu vody do myčky a odčerpání vody z ní.

Čím mýt

Často se diskutuje o mycích prostředcích, nejčastěji o tom zda používat nebo nepoužívat víceúčelové tablety. Reklamy nás přesvědčují o pohodlí a perfektním mytí pomocí tablet, což je však pravda (jak to už u reklam bývá) jen napůl. Vícefázové tablety myjí perfektně na hlavních programech, které využívají vyšší teploty, avšak při nízkých teplotách se často nestihnou rozpustit, nebo obnažit prostředek pro další fázi mytí. Dalším tradovaným omylem je, že při použití tablet není nutné používat sůl a leštidlo. Dříve byl tento omyl presentován dokonce v návodech k některým prostředkům. Dnes je již v těchto návodech doporučováno použití soli a dokonce i leštidla při tvrdé vodě.
Myčka Bosch
Speciální přihrádka (dávkovací asistent Bosch) pro snadnější rozpouštění univerzálních mycích tablet Xv1, je dalším ze způsobů, kterým se výrobci snaží pomoci tabletám ke správné funkci.
Odborní technici však doporučují udržovat správnou hladinu soli v zásobníku i když využíváte tablety a to i přes použití funkce 3v1, která program myčky pro použití tablet přizpůsobí. I mezi prodejci se ještě setkáváme s představou, že sůl slouží přímo ke změkčování vody. Není to tak, sůl je v myčce důležitá pro chemickou obnovu odvápňovače, který je přímo na vstupu vody a přes který protéká voda do myčky. Koncentrovaný roztok soli se sem napouští jen na krátký čas, po který se stačí odvápňovač regenerovat. Jediným zdrojem tohoto roztoku je zásobník, do kterého je třeba sůl doplňovat. Pokud nebude odvápňovač delší dobu regenerován, může dojít k jeho nevratnému zničení.
Pokud tedy chcete vždy perfektně čisté nádobí a udržet myčku v dobré kondici, používejte mycí prostředek, sůl i leštidlo. Budou ve správný čas tam, kde mají být, ať už použijete jakýkoli program.

Vymoženosti techniky

Elektronika umožnila průběžné vyhodnocování průběhu mytí pomocí přesných měřících čidel, které přesně měří hladinu vody, teplotu mycí lázně a její znečištění. Podle hodnot a jejich průběhu v čase potom může poznat kolik nádobí je do myčky vloženo i stupeň a druh jeho znečištění. Na tomto principu funguje automatické řízení, ať už jej výrobce nazval 6. smysl, Fuzzy logic, Fuzzy Control, Advanced Intelligent systém nebo jinak, což ale neznamená, že mezi těmito systémy nejsou rozdíly.
Plné inteligentní řízení vždy využívají programy označené jako automatické, které sami přebírají nastavení parametrů mytí a obsluze stačí je jen spustit.
Žádané jsou také rychlé programy (30 min, Rapid, Rychlý) určené pro málo znečištěné nádobí nebo funkce VarioSpeed, která umožní stejné nádobí umýt za kratší čas, často až poloviční. Je to ale na úkor vyšší spotřeby energie. Naopak vysoce úsporné programy myjí delší dobu.
Dalším novým atraktivním programem je hygienický program (Anti-bacteria, hygienizer, funkce HygienaPlus, který pracuje s teplotu 70°C, při které má zničit většinu bakterií. Některé myčky ničí bakterie pomocí UV lampy.

Nové nápady

Nedávno se objevily na trhu myčky se spotřebou 7 litrů vody. Což je při třech mycích cyklech asi 2,3 litrů vody na cyklus a to se zdá být neproveditelné. Výrobce si zde pomohl chytrou fintou. Vodu z posledního oplachu, která je čistá a byla zahřáta na vysokou teplotu pro ohřev nádobí, tedy bez většiny zárodků, používá v následujícím mytí pro hlavní mytí. Tím ušetří vodu pro jedno napouštění.
Podobně chytrým nápadem je předehřev vody pro následující cyklus odpadním teplem pronikajícím přes stěny vnitřního prostoru. Tím se zabrání teplotním šokům při oplachu a uspoří se část energie. Využívá se také chladné plochy uvnitř mycího prostoru pro kondenzaci par při sušení.
Myčka Electrolux
Speciální konstrukce ostřikovacího ramene, která umožňuje směrovat vodu na nádobí z více různých úhlů.
Nečekaným řešením je využití přírodního materiálu Zeolith, který umí absorbovat vlhkost, přičemž uvolňuje teplo. Toho se vyžívá v myčce při sušení. V dalším mycím cyklu se materiál zahřeje, tím uvolní vlhkost a je připraven k dalšímu sušení.
Pro ostřikování nádobí z více úhlů využívají někteří výrobci nové provedení ostřikovacího ramene na jehož konci je umístěno další otočné rameno. To se zde otáčí, takže stříká vodu pod tlakem z různých pozic a ta se lépe dostane k nádobí. Tím se zvyšuje účinnost mytí.
V souvislosti s trendem spojování kuchyňského prostoru s obytnými místnostmi v jeden prostor se stává sledovanější vlastností hlučnost myček, která by mohla rušit při sledování televize, hovoru nebo čtení. Proto se začíná využívat pro pohon čerpadel myček i nová konstrukce motor invertoru, který se vyznačuje možností přesné regulace otáček a nízkou hlučností. Nejmodernější myčky nádobí nabízejí tichý program, který vydává při mytí hluk 37 dB.

Nezapomeňte na údržbu

Aby myčka dlouho a dobře fungovala musíte jí věnovat trochu pozornosti. Nejen, že je nutné doplňovat sůl a leštidlo, když myčka signalizuje jejich nedostatek, ale je třeba postarat se také o čistotu jejího vnitřního prostoru. Je vhodné začít již při vkládání nádobí, ve kterém rozhodně nenechávejte zbytky jídla. Ty z talíře odstraňte. Kus knedlíku nebo kost z ryby může způsobit zbytečný problém. Po každém druhém až třetím mytí vyjměte filtry, odstraňte z nich větší nečistoty a propláchněte je vodou. Při zpětné montáži dbejte, aby filtry byly správně nasazeny. Při chybném nasazení by mohly nečistoty proniknout až do mycích ramen a ucpat jejich trysky.
Jednou za 3 až 6 měsíců je vhodné myčku zbavit nečistot tím, že místo prášku použijete speciální čistič myček při nejteplejším mycím programu, který spustíte bez nádobí.
Pokud je nutné očisti povrch myčky, využijte k tomu vlhký hadřík s neabrazivním mycím prostředkem.
Pro myčku se vyrábí také deodoranty, které pohlcují pachy a dodávají vnitřnímu prostoru vůni.

Než zavoláte servis

Myčka nepracuje
 • Přívod energie (pojistky, vyzkoušejte zásuvku jiným spotřebičem)
 • Špatně zavřená dvířka myčky
 • Zavřený přívod vody
 • Ucpaný filtr napouštěcího ventilu nebo na hadici
V myčce zůstává voda
 • Ucpaná odpadní hadice
Příliš mnoho pěny
 • Nevhodný mycí prostředek - spusťte několikrát oplachovací program. Ve studené vodě se pěna nejlépe odstraní.
Pravidelné klepání při mytí
 • Nádobí je nesprávně uloženo, naráží do něj ostřikovací rameno
Nádobí není dostatečně čisté
 • Nevhodně zvolený mycí program
 • Nevhodný mycí prostředek nebo jeho malé množství
 • Špatně uložené nádobí v koších
 • Zablokované ostřikovací rameno vysokým nebo vyčnívajícím nádobím
 • Nečistoty ve filtrech
 • Ucpané ostřikovací trysky
Skvrny na nádobí, matné sklenice
 • Málo mycího prostředku
 • Nevhodný mycí prostředek
 • Mnoho leštícího prostředku (pruhy, závoje, mléčné skvrny, modravý povlak)
 • Málo leštícího prostředku (zaschlé kapky vody)
 • Nastaveno podle nižšího stupně tvrdosti vody, než opravdu přitéká
 • Nedostatek soli pro obnovu dekalcifikátoru - je nutné okamžité doplnění!Magazín Inspirace Euronics - 4 / 2010
Ve zkrácené verzi vyšlo v magazínu Inspirace EURONICS č.4 / 2010
Miloš Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Bosch, Electrolux, Fagor, GorenjeČlánky s podobnou tématikou:Přepne na další téma
Předchozí seznam článkůSeřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků
Předchozí seznam článkůSeřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků

Poslední aktualizace 19.04.2016 00:00

Založení stránek
20.7.2005Staňte se fanoušky, dovíte se o nových článcích v předstihu.