Najdi servis
Další události najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další články o spotřebičích najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další rady jak na to najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
 Další slovíčka najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka


Vestavná myčka MORA

Myčky – znáte je?

Věřili byste, že jsou stále ještě lidé, kteří nevěří, že mytí nádobí v myčce je úspornější než ruční mytí? Musím konstatovat, že jsou to především ti, kteří si neměli možnost vyzkoušet výhody strojového mytí. Proto věřím, že pokrok, který v poslední době myčky a mytí v nich prodělalo, je dokáže přesvědčit o svých výhodách. Říkáte, že o nějakém pokroku nevíte? Pak je právě pro vás připraven tento článek, ve kterém objasním nejen základní principy a vlastnosti myček, uvedu na pravou míru některé mýty, ale zastavím se také u nových funkcí a vlastností.

Dřevní doby

Vypadá to nadneseně, ale první myčky nádobí byly opravdu (podobně jako pračky) vyrobeny ze dřeva a jejich pohon zajišťovala zpočátku jen ruční síla. Stejně jako první pračky se ani zdaleka nepodobaly dnešním moderním strojům. Motorový stroj Josephiny Cochranové měl uprostřed kruhový koš, na který rozstřikoval vodu. Z dnešního pohledu úsměvné, ale přesto šlo o nevídaný pokrok. Teprve roku 1924 vznikla myčka podobná těm dnešním. Stálý vývoj znamenal přidávání funkcí jako sušení či předmytí a především v poslední době vývoj směrem k malé spotřebě energie a tím i vody. Ještě před pár lety byla vrcholem úspor myčka se spotřebou 10 l vody, což se (pro mytí, oplach i sušení) již tehdy jevilo jako zázrak. Dnešní nejúspornější stroje se pyšní spotřebou 6 litrů pro 13 sad nádobí.

Jedna paní povídala

Řadě lidí brání v pořízení myčky nádobí několik dlouho tradovaných nepravd, které se snaží odradit od používání myčky. Pokusím se uvést na pravou míru ty nejčastější z nich.

Mýtus o vodě

Myčka spotřebovává velké množství vody. To bylo možná pravda v začátcích myček, kdy se na spotřeby vody a energie nehledělo.
Mytí dvanácti sad nádobí ve dřezu spotřebuje minimálně 40 litrů vody, pokud oplachujete nebo dokonce myjete pod tekoucí vodou může to být až 120 l. Navíc jde o vodu teplou, protože ve studené jistě nádobí umývat nebudeme.
Naproti tomu moderní myčky dnes spotřebovávají kolem 10 l vody na 12 sad nádobí a existují dokonce přístroje, které spotřebují jen 6 litrů vody. Úspory jsou tedy naprosto jednoznačné.

Mýtus o energii

Myčka spotřebuje velké množství energie. Jedná se opět o omyl.

Jednoznačně nejvíce energie je potřeba na ohřev vody. Topné těleso využívá příkon 1000 až 2000 W, zatímco oběhové čerpadlo pracuje se střídavým příkonem, průměrně asi 100 W. Ohříváme z 10 litrů průměrně spotřebované vody si jen polovinu,
Tlakové ostřikování pro vysokou účinnost při mytí velmi znečištěného nádobí
Tlakové ostřikování pro vysokou účinnost při mytí velmi znečištěného nádobí
ale na teplotu až 75°C. To je zhruba srovnatelné, jako ohřev 10 l vody na poloviční teplotu, kterou využíváme při ručním mytí. Přitom však spotřebujeme vody minimálně 4x tolik a tak můžeme odhadnout, že energetická náročnost ručního mytí je minimálně čtyřnásobná.

Mýtus o špatném umytí

Myčka nádobí řádně neumyje. Zpočátku vývoje mycích automatů byl problém s připálenými hrnci, případně zaschlými zbytky jídla na nádobí. Moderní myčky v kombinaci s jejich správným používáním již tento problém nemají. Pochopitelně se může stát, že připálené a zaschlé zbytky jídel se neumyjí dokonale, pokud použijeme nesprávný program, nebo je znečištění takové, že by se velmi obtížně umývalo i ručně. Pro snadnou orientaci v tomto parametru je zavedena třída účinnosti mytí.

Mýtus o prostoru

Myčka se nevejde do bytu. Častý argument malých domácností, které mají zpravidla jen dva nebo jednoho člena. Pro ně jsou určeny myčky zúžené na 45 cm nebo malé stolní myčky, které lze postavit na desku kuchyňské linky, nebo zabudovat skrytě do skříňky.

Mýtus o drahé chemii

Tady se o mýtus nejedná. Myčka totiž potřebuje kromě mycího prášku také sůl do myčky a leštidlo. Můžete podlehnout reklamní masáži a koupit drahé tablety, které mají mít až zázračné účinky a nahradit leštidlo a podle tvrzení některých výrobců dokonce i sůl do myčky. Výrobci mycích prostředků mne nebudou mít rádi, protože musím oponovat. Sůl musíte mít v zásobníku vždy, pokud nechcete zničit odvápňovací zařízení, které odstraňuje soli z nichž vzniká vodní kámen již na vstupu vody do myčky. Leštidlo lze nahradit levným octem, protože funguje jako smáčedlo, které zabraňuje vytváření kapek na povrchu nádobí. Protože se ho však při mytí používá jen pár kapek, je na místě otázka, proč nepoužít některé levné leštidlo. A mycí prostředek? Doporučuji využít klasického mycího prášku. Pak chemie není zas až tak drahá.
Na čem se nevyplatí přehnaně šetřit je prostředek na čištění myčky. Ten však potřebujete jen několikrát do roka.
Ano, chemické přípravky pro myčky nádobí budou stát určitě víc než prostředek pro ruční mytí, důležité je však jaké prostředky použijeme.

Spoření energií v první řadě

Neustálým trendem je úspora energie, což se nevyhnulo ani myčkám nádobí. Poděkovat za to můžeme zejména Evropské Unii, která svým projednou výjimečně moudrým nařízením zavedla energetické štítkování spotřebičů. Tím se podařilo jednoznačně zviditelnit úsporné spotřebiče. To vyvolalo u výrobců v rámci konkurenčního boje vývoj k nižším spotřebám. Vzhledem k tomu, že se podařilo vyvinout spotřebiče nečekaně úsporné, musela být direktiva pro štítkování spotřebičů již novelizována. Byly zavedeny ještě úspornější třídy A+, A++, A+++.
Úspory vody, energie a mycích prostředků výrobci doplňují důmyslnějším způsobem ukládání nádobí
Úspory vody, energie a mycích prostředků výrobci doplňují důmyslnějším způsobem ukládání nádobí. Novinkou jsou speciální přihrádky pro mytí příborů.
Jedním z prostředku snižování spotřeby energie je snížení spotřeby vody. Čím méně vody potřebujeme k mytí nádobí, tím méně jí musíme ohřát.
Ohřev vody je nejmarkantnějším žroutem energie, proto je energeticky úsporný také ohřev vody na nižší teplotu. To se využívá zejména u tzv. ekologických programů, které však myjí delší dobu.
Dobrým úsporným nápadem je uschování čisté vody z posledního oplachu pro předmytí při dalším spuštění. Ekonomické i hygienické využití této vody hlídá elektronika, která nedovolí využití vody více než 3 dny staré.
Moderní myčky (60 cm šířka) dnes spotřebovávají maximálně 14 l vody a mírně nad 1 kWh energie. Nejúspornější myčky se spokojí se 6 litry vody a 0,75 kWh energie (při měřícím cyklu).

Aby bylo možné tak malým množstvím vody umýt nádobí, využívají myčky elektronické řízení, které přizpůsobí činnost myčky jak množství nádobí, tak i jeho znečištění. Přesné hladinové snímače sledují pohyby hladiny vody, podle kterých zjistí množství nádobí a optická čidla změří znečištění vody a určí i jeho strukturu. Výsledky ovlivňují proces mytí tak, aby nádobí perfektně čisté při co nejnižší spotřebě energie a vody. Nová generace motorů navíc umožňuje lépe řídit tlak v mycích tryskách. Přesné je i elektronické snímání a řízení teploty vody.

Posledním hitem v úspoře energie je úplné odpojení myčky – AutoOff, při jehož aktivaci se myčka po ukončení činnosti zcela odpojí od energie, nemá tedy ani minimální spotřebu, kterou by v režimu StandBy měla.

Společná řeč

Při ovládání přístrojů je, aniž si to uvědomujeme, velmi důležité, abychom mu rychle rozuměli a bylo co nejméně komplikované. Na druhé straně musí umožnit využívat všechny možnosti, které přístroj nabízí a upozornit nás na stavy, na které bychom měli reagovat (kontrolky plnosti zásobníků na sůl a leštidlo). Myčky využívají několik základních programů, které volíme pomocí otočných knoflíků či tlačítek a volbu kontrolujeme na displeji nebo je indikována LED indikátory. Moderní jsou automatické programy, které samy zvolí podle výsledků mytí jeho průběh i teploty.
Programy jsou zpravidla seřazeny podle využívaných teplot a intenzit mytí od 75°C pro velmi znečištěné až po 40°C pro málo špinavé nádobí.
Přídavné funkce, které upravují základní programy jsou přístupné pomocí tlačítek nebo opět na displeji. Užitečná je možnost odložení času začátku mytí na dobu např. s výhodnější sazbou proudu, zpravidla až o 24 hodin. Pokud chcete využívat tablety, pak oceníte speciální funkce pro jejich využití. Pro rodiny s dětmi se hodí dětské pojistky, které zabraňují změně programu v průběhu mytí.
Méně časté funkce umí zvýšit tlak při mytí hrnců ve spodním koši, hygienická funkce zvýší teplotu, což je vhodné pro mytí nádobí pro nemocné či děti, ale nelze takto mýt choulostivé nádobí.

Moderní jsou také funkce či programy pro urychlení mytí. Při jejich použití mějte na paměti, že urychlení mytí je zpravidla na úkor účinnosti nebo zvýšené spotřeby.

Funkce pro tablety

Tablety 2v1, 3v1 a vlastně cokoli v jednom se staly takovým fenoménem, že výrobci myček museli přistoupit k vývoji
Přihrádka pro lepší rozpouštění tablet
Pro lepší rozpouštění tablet je nutné zajistit jejich omývání vodou. Speciální schránka pro rozpouštění tablet.
speciálních funkcí právě pro ně. Tyto funkce upravují průběh teplot pro mytí tak, aby se tablety správně rozpouštěly a protože v sobě mají leštidlo, zastavují dávkování tekutého leštidla.

Často také omezí dávkování soli pro dekalcifikátor, což ale rozhodně neznamená, že sůl nemusí být v zásobníku.
Naopak!
Protože je proces obnovy dekalcifikátoru prováděn za delší dobu je nutné, aby soli bylo vždy dost, protože již při vynechání obnovy se může dekalcifikátor poškodit. Někteří výrobci myček a servisní technici dokonce doporučují přejít jednou za čas zpět na klasické prostředky a funkci pro tablety vypnout, aby se deklacifikátor řádně obnovil.

Další stránka

Přepne na další téma
Seřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků
Seřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků

Poslední aktualizace 19.04.2016 00:00

Založení stránek
20.7.2005Staňte se fanoušky, dovíte se o nových článcích v předstihu.